14 فوریه 2018 ... استخدام تکنسین دارویی جهت همکاری در داروخانه در تهران · استخدام داروساز،کارشناس صنایع غذایی،تکنسین فنی،انباردار-کاشان · استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در البرز · استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در اردبیل · استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در ساری.