طي حكمي از سوي رياست دانشگاه قم انجام شد:ابقاء آقاي سيدمجتبي طباطبايي در سمت مدير طرح و برنامه، بودجه و تشكيلات دانشگاه. 1396/12/29 سه‌شنبه. طي حكمي از سوي رياست دانشگاه قم انجام شد:انتصاب آقاي سيدحسن ميرنوراللهي به عنوان مسئول هماهنگي امور خيرين، ستاد اقتصاد مقاومتي و درآمدزايي دانشگاه. 1396/12/29 سه‌شنبه.