11 ژوئن 2017 ... به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم،احمد عطارنیا در پاسخ به سوالات سپهر اقتصاد در خصوص بیکاری و نقش سازمان آموزش فنی و ... قبولی توسط مراجعین تکمیل می شود و اکثر حرفه های فوق الذکر ، مورد علاقه مراجعین هستند ولی در برخی از آموزشگاه های آزاد و در برخی از حرفه ها ، صندلی خالی وجود دارد.