7 ساعت قبل ... در شرایطی که طی روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ با افزایش روبرو شده است، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی اعلام کرد که نوسانات ارزی، کمبود نهاده‌های تولید و کاهش جوجه‌ریزی عامل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار شده است. علت افزایش قیمت مرغ چیست؟ به گزارش خبرداغ ، طی روز‌های اخیر قیمت گوشت مرغ در ...