مدارک و شرایط مورد نیاز برای اخذ ویزای کار کشور نروژ - برای آماده کردن این مدارک و شرایط لازم برای کشور نروژ باید تمامی قوانین مربوط به ویزای کار این کشور.. ... اگر مایل به استخدام کارگری با این نوع اجازه اقامت هستید،،این کارگر باید قبل از شروع کارش اجازه اقامت جدیدی به دست آورد تا بتواند برای شما کار کند. (این مقاله با عنوان ...