۶- ایجاد تردید برای نوسان گیرها از ضرر احتمالی ۷- تطابق ارز حواله با گمرک در سامانه جامع ۸- سامانه نیما ۹- فعال کردن بازارهای رقیب همچون سود بانکی ۱۰-بالا بردن شفافیت و عدم ارائه بی حساب و کتاب اسکناس دلار به بازار ۱۱- خرید و فروش ارز از طریق پاسپورت و بلیط و … و موارد دیگر .. نکته مهم اینکه با احتمال قوی قیمت ارز هم اکنون ...