• استخدام تهران – استخدام دکتر داروساز در شرکت روشن نهاد حکیم در تهران

  • استخدام داروساز،کارشناس صنایع غذایی،تکنسین فنی،انباردار-کاشان …

  • استخدام کارشناس فنی آقا(رشته های برق،مخابرات،کامپیوتر) – «ای …